เรียกดู: วิธีจัดการงาน

ตามการจัดอันดับของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2556 ตลาดนัดขายดีในประเทศไทย ประจำภาคอีสาน มีดังนี้ อันดับตลาดนัดจังหวัดจำนวนร้านค้าสินค้าขายผู้ใช้บริการ1ตลาดนัดหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู1,000อาหา…

วิธีเซ็นสำเนาถูกต้องทะเบียนบ้านมีดังนี้ ขีดเส้นคร่อม 2 เส้นบนสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อป้องกันการตัดต่อภาพ ห้ามขีดทับรูปหน้า เขียน “สำเนาถูกต้อง” พร้อมกับเซ็นชื่อของตัวเอง เซ็นทับไปบนบัตรเลยค่ะ เขียนวัน/เ…

สวัสดิการคือประโยชน์หรือสิทธิที่มอบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล สวัสดิการอาจให้โดยรัฐบาล องค์กรเอกชน หรือบุคคลทั่วไป วัตถุประสงค์ของสวัสดิการคือการช่วยเหลือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้มีชีวิตที่ดีขึ้น สวัสดิกา…

วิธีเซ็นสำเนาถูกต้องบัตรประชาชนมีดังนี้ ขีดเส้นคร่อม 2 เส้นบนตัวบัตร แต่ห้ามขีดทับรูปหน้าเรา เพราะรูปที่ถ่ายเอกสารบางทีหน้าเราก็ไม่ชัดอยู่แล้ว ถ้าขีดเส้นทับจะทำให้การยืนยันตัวตนยากไปอีก ขีดทับข้อ…