เรียกดู: วิธีจัดการการเงิน

วิธีเช็คเงินอุดหนุนบุตรมีดังนี้ 1. เช็คผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน https://csgcheck.dcy.go.th/ จากนั้นกรอกเลขประจำตัวประชาชนของเด็กลงในช่องที่กำหนด…

K PAY LATER เป็นบริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล ช่วยให้ลูกค้าสามารถผ่อนชำระสินค้าและบริการได้ 0% นานสูงสุด 5 เดือน โดยสามารถสมัครและชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS หรือ Blue CONNECT วิธีสมัคร K PAY LATE…

วิธีเซ็นสำเนาถูกต้องทะเบียนบ้านมีดังนี้ ขีดเส้นคร่อม 2 เส้นบนสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อป้องกันการตัดต่อภาพ ห้ามขีดทับรูปหน้า เขียน “สำเนาถูกต้อง” พร้อมกับเซ็นชื่อของตัวเอง เซ็นทับไปบนบัตรเลยค่ะ เขียนวัน/เ…

การเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถ หากเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง สิ่งสำคัญอันดับแรกคือต้องหาไอเดียธุรกิจที่ตรงกับความสนใจและความสามารถของเรา เพื่อให้เราสามาร…

ยุคดิจิทัลทำให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลและสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม ส่งผลให้ธุรกิจส่วนตัวในยุคออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากสามารถเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางกว่าและลดต้นทุนการดำเนินงานได้ ธุร…

วิธีอัพเดท K PLUS เวอร์ชั่นล่าสุด สามารถทำได้ดังนี้ สำหรับผู้ใช้ iOS เปิด App Store ค้นหา K PLUS กดปุ่ม “อัปเดต” หากมีเวอร์ชั่นใหม่ สำหรับผู้ใช้ Android เปิด Play Store ค้นหา K PLUS กดปุ่ม “อัปเดต” หา…

คุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ได้ที่เว็บไซต์ welfare.mof.go.th เพียงกรอกเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิดของคุณ เว็บไซต์จะแสดงผลการเช็คสิทธิ์ให้คุณทันที ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิ…

สวัสดิการคือประโยชน์หรือสิทธิที่มอบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล สวัสดิการอาจให้โดยรัฐบาล องค์กรเอกชน หรือบุคคลทั่วไป วัตถุประสงค์ของสวัสดิการคือการช่วยเหลือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้มีชีวิตที่ดีขึ้น สวัสดิกา…

วิธีดูผลหวยออมสินมีดังนี้ เข้าไปที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน คลิกที่เมนู “ตรวจสลาก” เลือกประเภทสลากออมสินที่ต้องการตรวจ กรอกหมายเลขสลากออมสินที่ต้องการตรวจ คลิกที่ปุ่ม “ตรวจรางวัล” ผลหวยออมสินจะแสดงขึ้นมาบ…

คุณสามารถตรวจสอบเลขบัญชีได้หลายวิธี ดังนี้ ติดต่อธนาคารโดยตรงและขอให้พวกเขาตรวจสอบเลขบัญชี ใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันตรวจสอบเลขบัญชีออนไลน์ ตรวจสอบเลขบัญชีกับบุคคลที่รู้จักและเชื่อถือได้ คุณสามารถตรวจ…