เรียกดู: ความปลอดภัย

วิธีไหว้แม่ย่านางรถที่ถูกต้อง มีดังนี้ เตรียมของไหว้ ของไหว้แม่ย่านางรถ ประกอบด้วย ธูป 9 ดอก เทียน 1 คู่ ดอกไม้ 1 กำ ผลไม้มงคล 5 อย่าง ได้แก่ กล้วยน้ำว้าสุก 2 หวี สับปะรด แก้วมังกร ทับทิม แอปเปิลแดง ข…

วิธีเซ็นสำเนาถูกต้องบัตรประชาชนมีดังนี้ ขีดเส้นคร่อม 2 เส้นบนตัวบัตร แต่ห้ามขีดทับรูปหน้าเรา เพราะรูปที่ถ่ายเอกสารบางทีหน้าเราก็ไม่ชัดอยู่แล้ว ถ้าขีดเส้นทับจะทำให้การยืนยันตัวตนยากไปอีก ขีดทับข้อ…