Browsing: ความปลอดภัย

วิธีไหว้แม่ย่านางรถที่ถูกต้อง มีดังนี้ เตรียมของไหว้ ของไหว้แม่ย่านางรถ ประกอบด้วย ขั้นตอนการไหว้ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ) สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ ทุติยั…

วิธีเซ็นสำเนาถูกต้องบัตรประชาชนมีดังนี้ ตัวอย่าง: สำเนาถูกต้อง [ชื่อ-นามสกุล] [วัน/เดือน/ปี] การเซ็นสำเนาถูกต้องบัตรประชาชนจะช่วยป้องกันการแอบอ้างหรือปลอมแปลงบัตรประชาชนได้ ดังนั้นจึงควรทำทุกครั้งที่จ…