เรียกดู: เซ็นสำเนาถูกต้อง

วิธีเซ็นสำเนาถูกต้องทะเบียนบ้านมีดังนี้ ขีดเส้นคร่อม 2 เส้นบนสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อป้องกันการตัดต่อภาพ ห้ามขีดทับรูปหน้า เขียน “สำเนาถูกต้อง” พร้อมกับเซ็นชื่อของตัวเอง เซ็นทับไปบนบัตรเลยค่ะ เขียนวัน/เ…

วิธีเซ็นสำเนาถูกต้องบัตรประชาชนมีดังนี้ ขีดเส้นคร่อม 2 เส้นบนตัวบัตร แต่ห้ามขีดทับรูปหน้าเรา เพราะรูปที่ถ่ายเอกสารบางทีหน้าเราก็ไม่ชัดอยู่แล้ว ถ้าขีดเส้นทับจะทำให้การยืนยันตัวตนยากไปอีก ขีดทับข้อ…