เรียกดู: เศรษฐกิจ

ตามการจัดอันดับของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2556 ตลาดนัดขายดีในประเทศไทย ประจำภาคอีสาน มีดังนี้ อันดับตลาดนัดจังหวัดจำนวนร้านค้าสินค้าขายผู้ใช้บริการ1ตลาดนัดหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู1,000อาหา…

สวัสดิการคือประโยชน์หรือสิทธิที่มอบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล สวัสดิการอาจให้โดยรัฐบาล องค์กรเอกชน หรือบุคคลทั่วไป วัตถุประสงค์ของสวัสดิการคือการช่วยเหลือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้มีชีวิตที่ดีขึ้น สวัสดิกา…

ปรากฏการณ์ baby boom คือ ช่วงเวลาที่อัตราการเกิดมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและต่อเนื่อง ปรากฏการณ์ baby boom เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้น…

วิธีดูผลหวยออมสินมีดังนี้ เข้าไปที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน คลิกที่เมนู “ตรวจสลาก” เลือกประเภทสลากออมสินที่ต้องการตรวจ กรอกหมายเลขสลากออมสินที่ต้องการตรวจ คลิกที่ปุ่ม “ตรวจรางวัล” ผลหวยออมสินจะแสดงขึ้นมาบ…