Browsing: ทั่วไป

วิธียกเลิกเน็ต dtac มีดังนี้ วิธียกเลิกเน็ต dtac รายเดือน วิธียกเลิกเน็ต dtac แพ็กเกจเสริม วิธียกเลิกเน็ต dtac ผ่านแอป dtac App วิธียกเลิกเน็ต dtac ผ่านเว็บไซต์ dtac.co.th หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกเน็…

ความร่ำรวยของประเทศสามารถวัดได้หลายวิธี วิธีที่พบบ่อยที่สุดคือการใช้ GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) ซึ่งวัดมูลค่าของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ประเทศไทยมี GDP คิดเป็นมูลค่าป…

วิธีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี 3 วิธี ดังนี้ ผู้เสียภาษีสามารถยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือจะยื่นผ่านบริษัทที่ให้บริการยื่นภาษีก็ได้ โดยจะต้อง…

1437 คืออะไร 1437 เป็นรหัสลับที่หมายถึง “ฉันรักคุณตลอดไป” (I Love You Forever) โดยมาจากจำนวนตัวอักษรภาษาอังกฤษในคำแต่ละคำดังนี้ อธิบายแบบง่ายๆ ก็คือ ดังนั้น 1437 จึงแทนความหมายว่า “ฉันรักคุณตลอดไป” ซึ…

OEM คืออะไร? OEM ย่อมาจาก Original Equipment Manufacturer หมายถึง ผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัทอื่นเพื่อนำไปติดตราสินค้าของตนเอง โรงงาน OEM มักจะมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย สามารถผลิ…

POV คืออะไร POV ย่อมาจากคำว่า Point of View หรือมุมมอง หมายถึงมุมมองหรือทัศนคติที่ผู้เล่าเรื่องหรือตัวละครใช้ในการมองโลกและถ่ายทอดเรื่องราว โดยทั่วไปแล้ว POV แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ POV ใน Ti…

คีโตคืออะไร? คีโต (Keto) หรือ คีโตเจนิก ไดเอท (Ketogenic Diet) เป็นแนวทางการทานอาหารที่เน้นการทานไขมันชนิดดีเพิ่มขึ้นเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนของคาร์โบไฮเดตที่น้อยลงและโปรตีนในปริมาณปานกลาง เพื่อให้ร่างกา…

เฟรนลี่ (friendly) หมายถึง เป็นมิตร เป็นกันเอง มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีลักษณะนิสัยดังนี้ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง มองโลกในแง่ดีทักทายผู้อื่นด้วยรอยยิ้มและคำพูดที่สุภาพสนใจฟังผู้อื่นพูดช่วยเหลือผู้อ…

URL คืออะไร? URL ย่อมาจาก Uniform Resource Locator คือ ที่อยู่ของทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ต ทรัพยากรในที่นี้หมายถึงไฟล์ หน้าเว็บ บริการ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ภายในอินเทอร์เน็ต URL ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ไ…

วิธีเช็คเงินอุดหนุนบุตรมีดังนี้ 1. เช็คผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน https://csgcheck.dcy.go.th/ จากนั้นกรอกเลขประจำตัวประชาชนของเด็กลงในช่องที่กำหนด…