เรียกดู: สารอาหาร

การนำตัวถูกละลายในของเหลวเข้าไปในเซลล์เรียกว่า ออสโมซิส (osmosis) ออสโมซิสคือการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของน้ำสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของน้ำต่ำ น้ำจะเคลื่อนที่…

ต่อไปนี้คือวิธีทําน้ำลําไย: ส่วนผสม: ลำไยสด 1 กิโลกรัม น้ำ 1 ลิตร น้ำตาลทราย 1/2 ถ้วย วิธีทำ: ล้างลำไยให้สะอาดแล้วแกะเปลือกออก ใส่ลำไยลงในเครื่องปั่นแล้วปั่นจนละเอียด กรองน้ำลำไยด้วยผ้าขาวบางหรือกระชอ…