Browsing: ความรู้

คีโตคืออะไร? คีโต (Keto) หรือ คีโตเจนิก ไดเอท (Ketogenic Diet) เป็นแนวทางการทานอาหารที่เน้นการทานไขมันชนิดดีเพิ่มขึ้นเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนของคาร์โบไฮเดตที่น้อยลงและโปรตีนในปริมาณปานกลาง เพื่อให้ร่างกา…

เฟรนลี่ (friendly) หมายถึง เป็นมิตร เป็นกันเอง มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีลักษณะนิสัยดังนี้ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง มองโลกในแง่ดีทักทายผู้อื่นด้วยรอยยิ้มและคำพูดที่สุภาพสนใจฟังผู้อื่นพูดช่วยเหลือผู้อ…

URL คืออะไร? URL ย่อมาจาก Uniform Resource Locator คือ ที่อยู่ของทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ต ทรัพยากรในที่นี้หมายถึงไฟล์ หน้าเว็บ บริการ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ภายในอินเทอร์เน็ต URL ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ไ…

วิธีเช็คเงินอุดหนุนบุตรมีดังนี้ 1. เช็คผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน https://csgcheck.dcy.go.th/ จากนั้นกรอกเลขประจำตัวประชาชนของเด็กลงในช่องที่กำหนด…

LGBTQ+ คืออะไร? LGBTQ+ คือ รวมกลุ่มของคำย่อที่ใช้ในการอธิบายกลุ่มคนที่มีเพศและเพศเสมอภาคที่แตกต่างจากคนที่มีเพศและเพศเสมอภาคตามรูปแบบทางเพศแบบตรง heterosexual ซึ่งย่อมาจากคำว่า Lesbian, Gay, Bisexual,…

เทสดีคืออะไร เทสดี ย่อมาจาก รสนิยมดี หมายถึง การชอบหรือเลือกสิ่งต่างๆ ที่มีความโดดเด่น น่าสนใจ ทันสมัย เข้ากับยุคสมัย มักใช้กับการแต่งกาย ดนตรี ภาพยนตร์ อาหาร และอื่นๆ โดยคำว่า “เทส” มาจากคำว่า “รสนิย…

Toxic คืออะไร Toxic เป็นคำภาษาอังกฤษที่แปลว่า “เป็นพิษ” ในความหมายทั่วไป หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือชีวิต ในทางสังคม คำว่า toxic มักใช้เพื่ออธิบายพฤติกรรมหรือความสัมพันธ์ที่ก่อให้เก…

วิธีเขียนคํานํารายงาน บทนำเป็นส่วนแรกของรายงาน ทำหน้าที่แนะนำผู้อ่านให้รู้จักกับรายงาน โดยอธิบายถึงหัวข้อของรายงาน ความสำคัญของรายงาน และวัตถุประสงค์ในการเขียนรายงาน ในการเขียนบทนำที่ดี ควรมีองค์ประกอ…

ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) คือ อำนาจที่เกิดจากการดึงดูดและโน้มน้าวผู้อื่น โดยไม่ใช้กำลังบังคับหรือเงินตรา แต่เป็นการใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ค่านิยม และนโยบายการต่างประเทศเพื่อสร้างการยอมรับและความร่วมม…

Sex worker คือ บุคคลที่ให้บริการทางเพศเพื่อแลกกับค่าตอบแทน ในภาษาไทย บางครั้งก็เรียกว่า “พนักงานบริการทางเพศ” หรือ “โสเภณี” บริการทางเพศอาจรวมถึงการร่วมเพศ การสำเร็จความใคร่ให้แก่ผู้อื่น การจูบ การสัม…