Browsing: เกลือ

วุ้นกะทิเป็นขนมหวานที่มีรสชาติหวานนุ่ม นิยมรับประทานในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือเป็นของหวานในงานเลี้ยงกันได้ วิธีทำวุ้นกะทิใส่ถาดไม่ยากเลย ให้เตรียมวัตถุดิบดังนี้ คือ น้ำกะทิ น้ำตาลทราย และแป้งมันสำหรับให้ค…

หมักหมูกระทะ คือ กระบวนการที่ใช้เครื่องปรุงรสในการทำให้เนื้อหมูซึ่งอาจอายุนานหรือไม่มีรสชาติมากนัก สามารถมีรสชาติอร่อยและหอมได้ โดยใช้ส่วนผสมต่างๆ เช่น ซอสหมักหมู ฮอยซิน น้ำตาล น้ำมันพืช พริกไทยดำ กระ…